فضای سبز خانگی و شهری

گروه وشند با شناخت گونه های مناسب گیاهی برای منزل و با اطلاع از لوازم آبیاری مناسب برای فضای سبز خانگی، آماده ارایه خدمات طراحی، تامین لوازم و اجرای سیستم آبیاری اتوماتیک بارانی، قطره ای و زیر سطحی فضای سبز، مه پاش و آبنما می باشد فضای

ذخیره و انتقال آب

گروه وشند در اکثر مطالعات، استخرهای ذخیره را به عنوان یک ابزار ضروری و کارآمد مدیریتی در بهره برداری از شبکه های آبیاری تحت فشار وارد نمود و نتایج بسیار رضایت بخشی در بهره برداری از شبکه های آبیاری تحت فشار دیده است... ذخیره
© کلیه حقوق متعلق به شرکت مهندسین مشاور هیدرآب اندیش می باشد